Få en idé om tanken bak CCM læringsfellesskap her.

 
Din modell

En kirke som forandrer

Din modell trenger ikke se slik ut, men misjonale individer, kirker og økosytemer er noe vi må ville og ha en plan for.

Nå har du muligheten til å lære og bli inspirert av noen som i 25 år har bygget en bevegelse av 'City Changers' gjennom lokale Doxa Deo kirker og samarbeid med en hel rekke kirker i mange land gjennom City Changers Movement.

For mer info, kontakt Fred Håberg, leder for City Changers Norge. [email protected]

Å delta i læringsfellesskap med CCM gjør at du


eksponeres for nye tanker

reflekterer rundt gode spørsmål

utvikler forståelse gjennom samtale med andre ledere

planlegger handlingssteg med kjerneteamet

praktiserer nye handlinger

evaluerer erfaringene

Bli eksponert

Å delta i CCM læringsfellesskap EKSPONERER deg for nye tanker, eksempler, modeller og teologiske vektlegginger - gjennom utvalgte bøker du leser, videoer du ser eller podcaster du hører.

Reflekter

Hva tenker du om det du hører? Hvordan skårer du deg eller din kirke i forhold til samfunnsengasjement? REFLEKTER ved hjelp av et arbeidshefte som følger med læringsfellesskapet.

Diskuter

Åtte kvelder i løpet av åtte måneder treffer du folk fra eget kjerneteam og ledere fra andre kirker på Zoom. DISKUTER teologi, modeller og beste praksis med folk som både er enig og uenig med deg.

Planlegg

Sitt sammen med ditt kjerneteam og PLANLEGG konkrete steg dere ønsker å ta som ledere eller kirke. Gå fra hver samling med en handlingsplan.

Praktiser

Læring er mer enn ny kunnskap. Det er endring, vekst, nye vaner. Derfor kommer ikke læring uten øvelse. PRAKTISER det dere har planlagt.

Evaluer

Hva skjedde siden sist? Gjorde dere som planlagt? Hva ble resultatet? Hva kan gjøres bedre? EVALUER erfaringene siden sist hver gang dere møtes.

Dette du blir eksponert for


Alan Platt (bildet) har på 25 år sett den lokale Apostolic Faith Mission (AFM)-kirken Corpus Christi i Pretoria, Sør-Afrika, bli til Doxa Deo, en flerstedskirke med 29 kirker i 9 byer i 4 land. Han er også grunnlegger av City Changers Movement og en innflytelsesrik leder og kommunikator.

Alan Platt er kjent for sin tro på at vanlige kristne kan bli 'City Changers' som kjenner Gud, elsker mennesker og berører sin verden.

City Changers Movement er etablert i en rekke land, deriblant Norge og gjennomfører misjonale læringsfellesskap på fire kontinenter.

Alan har besøkt Norge ved flere anledninger og hans siste bok City Changers er gitt ut på norsk under navnet Beveg byen.

I tillegg til Alan, møter du undervisning fra kjente internasjonale ledere som Timothy Keller (New York), Paul Donders (Expand), Piet Brinksma (Amsterdam) og Lance Witt (Florida), sammen med inspirerende historier fra kvinner og menn som berører sin verden her i Norge.

8 hjemmeleksjoner

4 uker til å se 3 halvtimes-videoer og reflektere rundt innholdet ved hjelp av et arbeidshefte (lese anbefalt litteratur for de som velger det)

8 samlinger

Hver leksjon oppsummeres i en samling på Zoom der kjerneteamet fra kirkene som deltar drøfter innholdet i leksjonen med hverandre og med ledere fra andre kirker

8 måneder

(se nedenfor)


Introduksjon
 • Leksjon 1: Oktober
 • Samling tirsd. 02.11 kl. 19:30-21:30 på Zoom


Misjonale individer
 • Leksjon 2: November
 • Samling tirsd. 30.11 kl. 19:30-21:30 på Zoom


Misjonale individer
 • Leksjon 3: Desember
 • Samling tirsd. 11.01 kl. 19:30-21:30 på Zoom


Misjonale fellesskap
 • Leksjon 4: Januar
 • Samling tirsd. 08.02 kl. 19:30-21:30 på Zoom


Misjonale fellesskap
 • Leksjon 5: Februar
 • Samling tirsd. 08.03 kl. 19:30-21:30 på Zoom


Misjonale økosystem
 • Leksjon 6: Mars
 • Samling tirsd. 05.04 kl. 19:30-21:30 på Zoom


Misjonale økosystem
 • Leksjon 7: April
 • Samling tirsd. 03.05 kl. 19:30-21:30 på Zoom


Oppsummering
 • Leksjon 8: Mai
 • Samling tirsd. 07.06 kl. 19:30-21:30 på Zoom


Graduation
 • Felles avslutning på Zoom for alle europeiske CCM læringsfellesskap & Alan Platt (juni 22)


Din modell

Innhold i Zoom-samlingene

Plenum: Felles start på tvers av de deltakende kirker.

Smågrupper: Ledere fra ulike kirker bygger relasjon, inspireres og skaper læring. Gode historier, refleksjoner rundt leksjonen deles.

Plenum: Glimt fra samtalene i gruppene forsterker hvor vi er i læringsprosessen.

Smågrupper: Kjerneteamet fra hver menighet kommer sammen for å arbeide med tema og handlingssteg. Fleksibel slutt gir muligheter til forkortede og forlengede samlinger.

Få en smakebit av undervisningen

  Leksjon 1 / oktober: Introduksjon
Available in days
days after you enroll
  Leksjon 2 / november: Misjonale individer (I)
Available in days
days after you enroll
  Leksjon 3 / desember: Misjonale individer (II)
Available in days
days after you enroll
  Leksjon 4 / januar: Misjonale fellesskap (I)
Available in days
days after you enroll
  Leksjon 5 / februar: Misjonale fellesskap (II)
Available in days
days after you enroll
  Leksjon 6 / mars: Misjonale økosystem (I)
Available in days
days after you enroll
  Leksjon 7 / april: Misjonale økosystem (II)
Available in days
days after you enroll
  Leksjon 8 / mai: Oppsummering
Available in days
days after you enroll

Velg betalingsmåte

1.000 kr

Deltakerpris individuell

En 8-måneders læringsprosess som utruster deg til å leve og lede misjonalt.

Det koster 1000 kroner for hver deltaker i læringsfellesskapet, eller 2500 for å gi hele kjerneteamet tilgang. Dersom du melder på hele kjerneteamet, benytter du betalingsalternativet nedenfor.


Prisen dekker tilgang til e-læringsplattformen med videoer/podcasts til hver samling og arbeidshefte (fås ved påmelding).


Betalingen går til å dekke kostnader og fordeles 50/50 mellom City Changers Movement Norge/Doxa Deo Oslo, org.nr 920 318 959, og City Changers Movement internasjonalt (citychanger.org).

2.500 kr

Deltakerpris kjerneteam

En 8-måneders læringsprosess som utruster dere til å leve og lede misjonalt.

Det koster 2500 kroner for hele kjerneteamet å delta i læringsfellesskapet.


Prisen dekker tilgang til e-læringsplattformen med videoer/podcasts til hver samling og arbeidshefte (fås ved påmelding).


Betalingen går til å dekke kostnader og fordeles 50/50 mellom City Changers Movement Norge/Doxa Deo Oslo, org.nr 920 318 959, og City Changers Movement internasjonalt (citychanger.org).